[28 มิ.ย. 65] ศ.คลินิกพิเศษ นพ.เสรี ตู้จินดา อุปนายก สภามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพพระภิกษุ ระดับเขตสุขภาพ ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 นศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นายแพทย์เสรี ตู้จินดา อุปนายก สภามหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระบบบริการสุขภาพพระภิกษุ ระดับเขตสุขภาพ พร้อมทั้งให้แนวคิดการบริหารจัดการโรงพยาบาลสงฆ์ให้ประสบผลสำเร็จในยุคปัจจุบันและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพพระภิกษุแบบบูรณาการและการสร้างภาคีเครือข่าย สุขภาพพระภิกษุ โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์กิตติศักดิ์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ พร้อมคณะผู้บริหาร เขตสุขภาพที่ 10 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบบริการสุขภาพพระสงฆ์ ฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล