[28 มิ.ย. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 10 เป็นประธานคณะติดตามและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2565 เขต 10 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษวันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ในฐานะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) ระดับเขตพื้นที่ เขต 10 เป็นประธานคณะติดตามและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2565 เขต 10 พร้อมด้วย อนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข (อคม.) ระดับเขตพื้นที่ เขต 10 นพ.ชัยวัฒน์ ดารสิชฌน์ ผอ.รพ.น้ำยืน , พญ.ปิยนุช วรรณา รพ.ศรีสะเกษ, อนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (อปสข.) น.ส.สุพรรณ พิเดช ศูนย์ประสานงาน จ.ศรีสะเกษ , ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต น.ส.วรรณพร ถาวรศิริภัทร รพ.ยโสธร , น.ส.พรทิพย์ ชนะภัย ผู้ทรงคุณวุฒิ , รอง ผอ.สปสช.เขต 10 นางมลุลี แสนใจ และเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี ลงพื้นติดตามและเยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการ ณ ห้องประชุมกลุ่มการพยาบาล ชั้น 4 รพ.ศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ โดยมี นพ.นพพล บัวลี รองผอ.รพ.ศรีสะเกษ และทีมงานให้การต้อนรับ ที่ประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประเด็น 2 ประเด็น คือ การจัดบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และ การให้บริการถุงทวารเทียมของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ ทาง รพ.ศรีสะเกษได้ มีการนำเสนอผลงาน ผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และการอภิปราย ให้ข้อเสนอแนะ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อพัฒนางานต่อไป ขอชื่นชมทีมบุคลากรโรงพยาบาลทุกท่าน ที่มีการจัดบริการให้กับผู้ป่วยที่ขอฟอกเลือดล้างไตเทียมที่มีจำนวนมากในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพ โดยคำนึงถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ รวมถึง ประเด็นเรื่องการกระจายชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายถุงทวารเทียม และอุปกรณ์เสริม สำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ เข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ