[23 มิ.ย. 65] “ซาเล้ง คู่ชีพหมออนามัย ต้านภัยโควิด 19 @ รพ.สต.คำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธรวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น.รถซาเล้ง พาหนะที่ปรับใช้นำพาคณะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขออกให้บริการฉีดวัคซีนแก่ชาวบ้านและประชาชน กลุ่ม 608 ในเขตรับผิดชอบได้ครอบคลุมสูงสุด ส่งผลให้ผลงานการฉีดวัคซีนของจังหวัดยโสธร มีผลงานอยุ่อันดับ 3 ของระดับประเทศ ทดลองใช้วันนี้โดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 และนายสงวน บุญธรรม สาธารณสุขอำเภอไทยเจริญ