[22 มิ.ย. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน EMS และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2/2565 จังหวัดยโสธร ณ โรงพยาบาลป่าติ้ววันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการตรวจราชการกรณีปกติ กระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2565 ในประเด็นการดำเนินงาน EMS และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรับฟังการนำเสนอข้อมูลทั่วไป ผลการดำเนินงานของโรงพยาบาล พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและให้กำลังใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และร่วมการต้อนรับ ณ โรงพยาบาลป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ผู้เข้าร่วมรับการตรวจราชการครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล, เจ้าหน้าที่และคณะทำงาน จากโรงพยาบาลป่าติ้วโดยมี ทีมตรวจราชการจากเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย ผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมทีมในการตรวจราชการครั้งนี้