[21 มิ.ย. 65] สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 (3 แสนเข็ม 30 วัน) ณ จุดฉีดวัคซีนบ้านเพียเภ้า อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานีวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 (3 แสนเข็ม 30 วัน) ณ จุดฉีดวัคซีนบ้านเพียเภ้า อ.วารินชาราบ จ.อุบลราชธานี โดยเป้าหมายในกลุ่ม 608 จำนวน 55 คน (ฉีดเข็มที่ 1) 53 คน (ฉีดเข็มที่ 2) 49 คน (ฉีดเข็มที่ 3) 27 คน ทั้งนี้ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ทำงานด้วยความอดทนและตั้งใจในการให้บริการแก่คนในพื้นที่ และมอบสิ่งของอุปโภคเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่มารับบริการในครั้งนี้ โดยมี นายเกียรติศักดิ์ วิจัษณกุล ผอ.รพ.สต.เพียเภ้า และคณะ กล่าวต้อนรับโดย นายสัมพันธ์ กุลพร สาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน รองนายกฯ คณะ อสม. ร่วมให้การต้อนรับหลังจากนั้น ได้เยี่ยมชมนวัตกรรมทางเดินฟื้นฟูจิตภาวะชุมชน เพื่อช่วยเหลือ บำบัดรักษาผู้ป่วย ผู้ที่มีปัญหาทางจิต ให้มีสมาธิ เพลิดเพลิน สามารถดำรงชีวิตในชุมชนได้อย่างเป็นปกติโดยเร็ว