[13 มิ.ย. 65] ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานีวัวันที่ 13 มิถุนายน 2565นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศงานลงพื้นที่เพื่อ พบปะ พูดคุย และรับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดอุบลราชธานีเวลา 09.00 น. รับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินการ ประเด็น โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ณ ห้องประชุม สสจ.อุบลราชธานีเวลา 10.30 น. รับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินการ ประเด็นกัญชาทางการแพทย์ ณ ห้องประชุม สสจ.อุบลราชธานีเวลา 13.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพร และผลไม้ ณ บ้านคำเม็ก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานีเวลา 14.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตตำรับกัญชา ณ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานีเวลา 15.30 น. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และอาหารที่มีส่วนผสมกัญชา ณ หมู่บ้านเรืองแสง อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี