[8 มิ.ย. 65] ผู้บริหาร เขต 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น.นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้นิเทศทุกกรม รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนำเสนอข้อมูล

08.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

11.00 -16.30 น. ณ รพ.น้ำเกลี้ยง และ รพ.สต.ตองปิด อ.น้ำเกลี้ยง