[27 พ.ค. 65] อุบลราชธานี เร่ง รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่ม 608 “3 แสนเข็ม 30 วัน เพิ่มภูมิคุ้มกัน 608 “และกลุ่มนักเรียน ช่วงท้ายการระบาด เป้าหมายลดความรุนแรงและอัตราเสียชีวิต ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 10วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.00 น     นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยนายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี, นายแพทย์สุเมธ นิยกิจ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรณรงค์ ฉีดวัคซีน ตามแผนรณรงค์เขตสุขภาพที่ 10 ณ รพ. สต.หนองขอน อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
เป้าหมาย
  "3 แสนเข็ม 30 วัน เพิ่มภูมิคุ้มกัน 608"
 วันเวลาผ่านไป ความห่วงใยยังเหมือนเดิม
     เริ่มรณรงค์ตั้งแต่วันที่
 27 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน 2565 โดยให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ในเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมรณรงค์ทุกวัน ระยะเวลา 30 วัน ช่วงสุดท้าย ก่อนการประกาศเข้าสู่โรคประจำถิ่น