[18 เม.ย. 65] ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง และโรงพยาบาลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ ภูถ้ำทองเด่นสง่า เกาะแก่งงามตา สูงค่าโบราณคดี 
สธน เขต 10 ตรวจเยี่ยมจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง และโรงพยาบาลนาตาล อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.  นายแพทย์ดนัย ธีวีนดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจุดผ่านแดนถาวรบ้านปากแซง และรับฟังการนำเสนอแผนรองรับผลกระทบจากการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 6 หลังจากนั้นตรวจเยี่ยมจุดให้บริการในโรงพยาบาลนาตาล 3 จุด คือคลินิก ARI, งานควบคุมโรค และงานผู้ป่วยใน และรับฟังการนำเสนอใน 3 ประเด็น
1. นโยบายมุ่งเน้นกระทรวงสาธารณสุข
2. COVID-19 ประเด็น Vaccine, HI, CI, OPSI, Cohort ward
3. พชอ.นาตาล
โดยมี นายอุบล พีระพรปัญญา นายอำเภอนาตาล นายแพทย์เกรียงศักดิ์ กิจเพิ่มเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนาตาล นายสรพงศ์ ขลุ่ยเงิน สาธารณสุขอำเภอนาตาล นายสมชาย ขาวสะอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาล หัวหน้ากรมทางหลวงนาตาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนาตาลที่ให้การต้อนรับ