[7 เม.ย. 65] จ.ยโสธร จังหวัดดีเด่น ที่มีผลงานด้านการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นในกลุ่มผู้สูงอาย7 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น.นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมสงกรานต์ สุขใจ ปลอดภัยทั่วไทย สูงวัยได้รับวัคซีน (Save 608 by Booster dose) และพิธีมอบโล่ประกาศ เกียรติคุณแก่จังหวัด ที่ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีน covid-19 เข็มกระตุ้นให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ประเภทรางวัลจังหวัดที่มีผลงานฯยอดเยี่ยม จำนวน 7 จังหวัด และประเภทรางวัลจังหวัดที่มีผลงานฯดีเด่น 
จำนวน 12 จังหวัด 

กล่าวรายงานโดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
เขตสุขภาพที่ 10 นำโดย นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นตัวแทนรับป้ายรางวัลฯ
และนายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณ สุขจังหวัดยโสธร เป็นผู้รับมอบโล่ห์รางวัล จังหวัดดีเด่น ที่ร่วมดำเนินการฉีดวัคซีน covid-19 เข็มกระตุ้นให้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมชัยนาท นเรนทรชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข