[9 มี.ค. 65] รพ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พัฒนาสู่การเป็น Modernized Hospital9 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น.นพ.ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศงานลงพื้นที่เพื่อรับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานตามประเด็นตรวจราชการ และให้ข้อเสนอแนะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ
เวลา 10.00 น. รับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินการ ประเด็น EMS (Environment Modernization and Smart Service) และประเด็น ICT ณ ห้องประชุม รพ.ราษีไศล จ. ศรีสะเกษ
เวลา 15.00 น. รับฟังการนำเสนอข้อมูลการดำเนินการ ณ ห้องประชุม รพ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ