[24 ก.พ. 65] หน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ COVID – 1924 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น.นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการออกหน่วยแพทย์แผนไทยเคลื่อนที่ดูแลประชาชนที่มีอาการหลังติดเชื้อ COVID – 19 ซึ่งเป็นโครงการที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์แผนไทยของจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเป็นต้นแบบในการใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยดูแลประชาชนที่มีอาการหลังการติดเชื้อ COVID – 19 ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัยกับประชาชน มีการจัดกิจกรรมรวมพลังแพทย์แผนไทยสู้ภัยโควิด 19 ส่งเสริมเกษตรปลูกสมุนไพรฟ้าทะลายโจร พร้อมชูเป็นเมืองสมุนไพรในกลุ่มการเกษตรวัตถุดิบสมุนไพร
โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10, นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ, แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การแพทย์แผนไทยพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ