[22 ก.พ. 65] ตรวจราชการและนิเทศก์งาน จ.อุบลราชธานี22 กุมภาพันธ์ 2565นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง, นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์, นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศงานทุกกรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ รพ.ตาลสุม และ รพ.สต.สำโรง อ. ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
และรับฟังสรุปผลการดำเนินงานภาพรวมของจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมถ่ายทอดผ่านทางระบบ WebEx Conference