[21 ก.พ. 65] ศธน.ติดตามมาตรการ Covid Free Settingในสถานศึกษา จ.อุบลราชธานี21 กุมภาพันธ์ 2565นายแพทย์ดนัย ธีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ปกรณ์ ตุงคะเสรีรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี มอบหมายให้นายนิพนธ์ กุลนิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มอนามัยวัยเรียน กลุ่มอนามัยวัยรุ่นและวัยเจริญพันธุ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามมาตรการ Covid Free Setting ในสถานศึกษา แบบไป – กลับ ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นายประจักษ์ สีแสด รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช พร้อมคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์แพทย์ชุมชนท่าวังหิน โดยโรงเรียนได้ดำเนินการการตามมาตรการ CFS มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในโรงเรียน

จากนั้นได้เดินทางไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสัญญา แสนทวีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 32 พร้อมคณะครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่จากสสอ.เมืองอุบลราชธานี รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ รพ.สต.กระโสบ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอการดำเนินการการตามมาตรการ CFS มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุของโรงเรียน ดำเนินการตามมาตรการ Sandbox Safety zone in School มีการทำ school Isolation เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์หากเกิดการแพร่ระบาดในสถานศึกษา