[26 ม.ค. 65] จ.ศรีสะเกษ Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 3 “20 วัน 20 หมื่นโดส”วันที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.จังหวัดศรีสะเกษ Kick Off ฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็ม 3 ใน”โครงการ 20 วัน 20 หมื่นโดส” พร้อมกันทุกอำเภอ
โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีฯ และ นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 /นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ/รอง นพ.สสจ.ศรีสะเกษ/ผอ.รพ.ศรีสะเกษ, รอง ผอ.รพ.ศรีสะเกษ /พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และช่วยลดความรุนแรงหากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้ดี
ณ หอประชุมฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ