[26 ม.ค. 65] “เปิดเรียนมั่นใจ ไร้โควิด19” ในพื้นที่โรงเรียนอำนาจเจริญวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ติดตามเยี่ยม การดำเนินงานมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา ในโรงเรียนอำนาจเจริญ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 10  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงาน Covid free setting ในโรงเรียนอำนาจเจริญ พบว่ามีนักเรียน 3,548 คน ได้รับวัคซีนแล้ว 97% ครู ได้รับวัคซีน 230 คน จาก 232 คน คิดเป็นร้อยละ 99 รอบมกราคมที่ผ่านมา มีนักเรียนติดเชื้อ covid19 2 ราย อาการปลอดภัย ได้เน้นมาตรการ VUCA ขับเคลื่อน รวมทั้งชี้แจง ทำความเข้าใจกับคณะครู บุคลากร โดยคาดหวังจะสามารถเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย ทุกพื้นที่  โดยมี ศึกษาธิการ จังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้การต้อนรับ

จากรายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ทุกระดับของศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ มี โรงเรียน และสถานศึกษารวม 368 แห่ง นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 79,398 คน  บุคลากรครู นักเรียนที่เข้าเกณฑ์ ได้รับวัคซีน กว่า 90% โรงเรียน สามารถเปิดการเรียนการสอน on site ได้ 16 โรงเรียน ร้อยละ 5