[20 ม.ค. 65] ตรวจเยี่ยมเรือนจำ จ.มุกดาหารวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น.

นางสาวจงกลนี จริยานุวัฒน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้สามารถดักจับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคในเรือนจำ การตัดวงจรการแพร่เชื้อในเรือนจำ การเตรียมพร้อมด้านการจัดหาทรัพยากร และแนวทางการดูแลผู้ป่วยในเรือนจำ รวมไปถึงการประสานงานและการสื่อสารที่ชัดเจน  
โดยมี นพ.ประวิตร ศรีบุญรัตน์ นพ.สสจ.มุกดาหาร, นพ.ทนง วีระแสงพงษ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ และ พญ.กันตินันต์ มหาสุวีระชัย รอง ผอ.รพ.มุกดาหาร ร่วมลงพื้นที่ครั้งนี้