[18 ม.ค. 65] ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในจังหวัดอุบลราชธานีวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์ดนัย ทีวันดา สาธารณสุขนิเทศก์ นางสาวจงกลนี จริยานุวัตน์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขตสุขภาพที่ 10 
ได้ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะ ในโอกาสเดินทางมาเพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรพสิทธิประสงค์ รวมทั้งได้เยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเยี่ยมอาการผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
จากนั้นได้เดินทางไปร่วมตรวจเยี่ยมที่ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ และโรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ