[18 ม.ค. 65] ปลัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสะเกษวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.

นายแพทย์เกียรติภูมิ  วงศ์รจิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) ของจังหวัดศรีสะเกษ (ข้อมูลภาพรวมของจังหวัด/รับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน) ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
พร้อมนี้ได้เยี่ยมชมอาคารหอผู้ป่วยจิตเวช RCU และ ER พบปะเจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน  ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมี นายนพ พงศผลาดิสัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ทนง วิระแสงพงษ์  นายแพทย์สาธารณสุขศรีสะเกษ นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผอ.โรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ให้การต้อนรับ