[4 ม.ค. 65] กลับมาเปิดอีกครั้ง รองรับการระบาด COVID-19 รพ.สนามยางน้อย อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานีวันที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รพ.สนามยางน้อย อ.เขื่องใน ในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดอุบลราชธานี ในห้วงเดือนธันวาคม 2564 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน กว่าวันละ 300 ราย ปัจจุบัน มีผูป่วยเข้ารักษาสะสม 173 ราย ส้วนใหญ่เป็นผู้ป่วยระดับ 1 จำนวน 24 ราย ระดับ 2 จำนวน 105 ราย ระดับ 3 จำนวน  42 รายใช้ จนท.ปฏิบัติงานจาก รพ.เขื่องใน และเครือข่าย วันละ 2 เวรๆ ละ 15 คน พบปัญหาอุปสรรคด้านการกำจัดขยะติดเชื้อและระบบน้ำใช้ไม่เพียงพอรองรับผู้ป่วยที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกวัน เบื้องต้นได้รับการแก้ไขแล้ว พร้อมรับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ