[9 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานสรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1/2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานสรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานสรุปการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ