[9 มิ.ย. 66] ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประธานการประชุมติดตามงานการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัยจังหวัดอำนาจเจริญ

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประธาน และคณะ เขตสุขภาพที่ 10 เข้าประชุมติดตามงานการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัยจังหวัดอำนาจเจริญ
โดยมีแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ คณะบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับผังการประชุมในดังกล่าว ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ประธาน และคณะ เขตสุขภาพที่ 10 เข้าประชุมติดตามงานการดูแลสุขภาพกลุ่มเด็กปฐมวัยจังหวัดอำนาจเจริญ
โดยมีแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ คณะบริหาร และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับผังการประชุมในดังกล่าว ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ