[9 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ปี 2566 ณ จังหวัดมุกดาหาร

ระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน 2566 ณ จังหวัดมุกดาหาร

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์วิลาส นรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน ครั้งนี้

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติรอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจฯ นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร นายแพทย์วิลาส นรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน ครั้งนี้
โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และโรงพยาบาลมุกดาหาร เป็นอย่างดี