[8 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1/2566 คปสอ.ศรีรัตนะ

วันที่ 8 มีนาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1/2566 คปสอ.ศรีรัตนะ

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุขกรณีปกติ จังหวัดศรีสะเกษ รอบที่ 1/2566 คปสอ.ศรีรัตนะ