[9 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS (Environment Modernization And Smart Service) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

แพทย์หญิงประภาพร เพชรมาก ประธานคณะกรรมการฯ/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินตามนโยบาย EMS ลงพื้นที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อตรวจประเมินตามนโยบาย EMS ระดับต้นแบบ The Best เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินตามนโยบาย EMS เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการตรวจประเมินครั้งนี้

แพทย์หญิงประภาพร เพชรมาก ประธานคณะกรรมการฯ/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินตามนโยบาย EMS ลงพื้นที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อตรวจประเมินตามนโยบาย EMS ระดับต้นแบบ The Best เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงพยาบาลศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินตามนโยบาย EMS เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการตรวจประเมินครั้งนี้
โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษให้การต้อนรับเป็นอย่างดี