[8 มิ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ประเมินงานนโยบาน EMS ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงพยาบาลยโสธร

วันที่ 8 มิถุนายน 2566

นายแพทย์สาโรจช์ สมชอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รองประธานฯ ได้รับมอบหมายจาก แพทย์หญิงประภาพร เพชรมาก ประธานคณะกรรมการฯ/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ลงพื้นที่โรงพยาบาลยโสธร เพื่อตรวจประเมินตามนโยบาย EMS ระดับต้นแบบ The Best เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินตามนโยบาย EMS เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการตรวจประเมินครั้งนี้

นายแพทย์สาโรจช์ สมชอบ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รองประธานฯ ได้รับมอบหมายจาก แพทย์หญิงประภาพร เพชรมาก ประธานคณะกรรมการฯ/รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม ลงพื้นที่โรงพยาบาลยโสธร เพื่อตรวจประเมินตามนโยบาย EMS ระดับต้นแบบ The Best เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินตามนโยบาย EMS เขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมการตรวจประเมินครั้งนี้
โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลยโสธรให้การต้อนรับเป็นอย่างดี