[7 มี.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 /2567 จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 7 มีนาคม 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน เป็นประธานการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2567 โดยมีแพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ รก.สาธารณสุขนิเทศก์ พร้อมด้วยคณะตรวจราชการ เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูลสถานการณ์ปัญหาสุขภาพในพื้นที่ และแผนการแก้ไขปัญหาสุขภาพของจังหวัดอำนาจเจริญ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
จากนั้นท่านผู้ตรวจฯ นำคณะตรวจราชการ ลงพื้นที่ คปสอ.เสนางคนิคม ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ในบริบทของ คปสอ. พร้อมเยี่ยมให้กำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และลงพื้นที่ รพ.สต.หนองคล้า ต.เสนางคนิคม เพื่อรับทราบประเด็นปัญหาการดำเนินงาน และเยี่ยมชมผลงานเด่น ของพื้นที่ รพ.สต.เสนางคนิคม