[6 มิ.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ การดำเนินการ สอน.บัดดี้ และ Thailand Health Atlas

วันที่ 6 มิถุนายน 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ฯ และติดตามความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พร้อมทั้งประเด็นการดำเนินงานตามกรอบการขับเคลื่อนนโยบาย 30 บาท ระยะที่ 3 ของหน่วยบริการในเขตสุขภาพที่ 10
นำเสนอโดยผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง และการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน สอน. Buddy และ Thailand Health Atlas โดย รพ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โดยมีผู้บริหาร คณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference