[6 ธ.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมสัญจรด้วยรถไฟผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนการส่งเสริม เพิ่มเด็กไทยเกิดดีมีคุณภาพ Give Birth Great World

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมประชุมสัญจรด้วยรถไฟผู้บริหารระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนการส่งเสริม เพิ่มเด็กไทยเกิดดีมีคุณภาพ Give Birth Great World โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานฯ โดยได้ยกเขตสุขภาพที่ 10 เป็นตัวอย่างในการให้สวัสดิการจูงใจให้คนมีบุตร ฯ
ณ สถานีรถไฟบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา