[6 ก.พ. 67] นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดการประชุม Palliative care/LTC เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ชีวภิบาล เชตสุขภาพที่10

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

นายเเพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นประธานเปิดการประชุม Palliative care/LTC เพื่อเชื่อมโยงศูนย์ชีวภิบาล เขตสุขภาพที่10 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม 4 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์