[5 มี.ค. 67] ประชุมชี้แจงและแถลงข่าวการดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

วันที่ 5 มีนาคม 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ปฐมพงศ์ ปรุโปร่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย แพทย์หญิงนภาพร เกียรติดำรง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ร่วมประชุมชี้แจงและแถลงข่าวการดำเนินงานตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการด้วยบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ทุกโรค รักษาฟรี
ซึ่งจังหวัดนำร่อง ในระยะที่ 2 จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอำนาจเจริญ เพชรบูรณ์ นครสรรค์ สิงห์บุรี พังงา หนองบัวลำภู นครราชสีมา และสระแก้ว โดยมี นายแพท์ชลนาน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว