[5 ก.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 เปิดประชุมถอดบทเรียนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ประธานเปิดประชุมถอดบทเรียนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลในเขตสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/รก.ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ประธานเปิดประชุมถอดบทเรียนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และถอดบทเรียนการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลในเขตสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี