[5ต.ค.65] สถานการณ์อุทกภัย เขตสุขภาพที่ 10

รายงานสถานการณ์เฝ้าระวังอุทกภัย ณ 5 ตุลาคม 2565 (16.00 น.) จากข้อมูลพบว่า

 1. เขื่อนและฝายต้นน้ำมูล, ชี 8 แห่ง พบว่า;
  ■2 แห่งเก็บกักน้ำมากที่ระดับสีแดง>100% คือ เขื่อนอุบลรัตน์, ลำตะคอง
  ■4 แห่งเก็บกักน้ำมากที่ระดับสีแดง≥90% คือ เขื่อนสิริธร, จุฬาภรณ์, ลำพระเพลิง, ลำนางรอง
  ■2 แห่งเก็บกักน้ำมากที่ระดับสีแดง>80% คือ เขื่อนลำปาว, ลำแซะ
 2. ข้อมูลเฝ้าระวังระดับน้ำ 3 จังหวัด 25 สถานี;
  ■ ส่วนมากน้ำสูงระดับมากสีแดง ” วิกฤต” เกินค่าความจุลำน้ำ และล้นตลิ่ง 19 สถานี ;
  – จ.อุบลราชธานี (10/12) , สถานี M.7 เพิ่ม 0.12 m.
  – จ.ศรีสะเกษ (7/8)
  – จ.ยโสธร (2/5)
 3. ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40
 4. พื้นที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบ:
  ★ จำนวน 45 อำเภอ, 230 ตำบล, 1,359 หมู่บ้าน ประชาชน 19,251 คน, 108 ศูนย์พักพิง
 5. รายงาน Event Based Surveillance โรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม ;
  ★ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ 578, โรคระบบทางเดินอาหาร 18, น้ำกัดเท้า 2,137 , ผื่นคัน 64, ตาแดง 8
  6.เสียชีวิต 14 (อบ3, ศก11)
  ■ สรุป:
 6. ในพื้นที่ใกล้แม่น้ำหลายพื้นที่มีน้ำท่วม ระดับน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง “ระดับวิกฤต” กระทบต่อสุขภาพ, การดำรงชีวิต ปชช.
  2.มีรายงาน ปชช.อพยพ ไปจุดพักพิงรวม 108 จุดใน 3 จังหวัด (อบ.85, ศก.23, ยส.1)
  เพื่อโปรดทราบ
  SAT.: Flooding response