[4 พ.ย. 66] โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี Kick off นโยบาย Quick win 100 วัน ส่งเสริมการมีบุตร

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก(Excellent Infertility center)โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ OPD Premium ชั้น 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
เขตสุขภาพที่ 10 นำโดย นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ผลักดันนโยบาย Quick win 100 วัน ส่งเสริมการมีบุตร นโยบายส่งเสริมการมีบุตร ผลักดันประเด็นส่งเสริมมีบุตรเป็นวาระแห่งชาติ มีคลินิกส่งเสริมการมีบุตร 1 จังหวัด 1 แห่ง ซี่ง นายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์วางแผนดำเนินงาน เตรียมความพร้อมสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญการปรึกษามีบุตรยาก และเครื่องมือเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการและเกิดประโยชน์สูงสุด เปิดศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก(Excellent Infertility Center)โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ณ OPD Premium ชั้น 2 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์
ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก(Excellent Infertility Center)โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ให้บริการดูแลและแก้ไขปัญหาผู้มีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล เช่น IUI (การฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก) , IVF , ICSI (การทำเด็กหลอดแก้ว)โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยาสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ และทีมสหวิชาชีพผู้ชำนาญการ ให้การมีบุตรเป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.