[4 ก.ค. 66] สาธารณสุขจังหวัดจังหวัดอุบลราชธานี เปิดศูนย์บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดศูนย์บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดศูนย์บำบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดระยะยาว “มินิธัญญารักษ์ โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี