[31 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3/2566 ณ รพ.มะเร็ง อุบลฯ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ร่วมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการโณงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ร่วมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ณ ห้องประชุม VIP3 ชั้น 1 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

วันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.
นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ร่วมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี โดยมีผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ ผู้อำนวยการโณงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ร่วมโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์-โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ณ ห้องประชุม VIP3 ชั้น 1 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์