[2 มิ.ย. 67] เขตสุขภาพที่ 10 จัดโครงการพาหมอไปหาประชาชนเฉลิมพระเกียรติฯ เขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 2 มิถุนายน 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๐
เป็นประธานเปิดโครงการ “พาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗“ ณ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ
พร้อมด้วย แพทย์หญิงอุไรวรรณ จำนรรจ์สิริ สาธารณสุขนิเทศก์/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ ๑๐ คณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ ๑๐ คณะผู้บริหารจังหวัดศรีสะเกษ ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
กิจกรรมประกอบด้วย
– การมอบชุดตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี และเวชภัณฑ์
– มอบป้ายโครงการเด็กไทยสายตาดี เขตสุขภาพที่ ๑๐ให้ตัวแทนภาคการศึกษา
– มอบแว่นตาให้เด็กนักเรียน จำนวน ๑๕ คน
– มอบฟันเทียม จำนวน ๖ ราย
– มอบรากฟันเทียมพระราชทาน จำนวน ๙ คน
– มอบแว่นตาผู้สูงอายุ จำนวน ๓๐ คน
– มอบเอกสารสิทธิ์ให้กับผู้พิการ จำนวน ๑๕ คน
– มอบขาเทียมให้ผู้พิการ จำนวน ๑๕ คน
เยี่ยชมบูธนิทรรศการ
– บูธพาหมอฟันไปหาประชาชน
– บูธคัดกรองเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และซี
– บูธคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ (สคร.๑๐)
– บูธนิทรรศการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (สคร.๑๐)
– บูธให้ความรู้เรื่องลดเค็ม (สคร.๑๐)
– บูธคลินิกหมอยา
– บูธ Health Rider
– บูธ Health ID
– บูธให้บริการเอกสารสิทธิ์ผู้พิการ
– การจัดทำขาเทียม
– หน่วยตรวจสุขภาพช่องปาก และคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก
เยี่ยมการให้บริการในคลินิก
– คลินิก NCD
– คลิก ให้บริการแพทย์แผนไทย
– คลินิกให้บริการฝังเข็ม
– คลินิกส่งเสริมการมีบุตร
– คลีนิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
– คลินิกฟันเทียมและรากฟันเทียม ศัลยศาสตร์ช่องปาก
– คลีนิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ
– คลินิกโรคกระดูกและข้อ
– คลินิกโรคหัวใจ การตรวจระบบการทำงานหัวใจ
– คลินิกผ่าตัดนิ้วล็อค
– คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่/ลำไส้ตรง
– คลินิกคัดกรองตาในเด็กและผู้สูงอายุ
– คลินิกผ่าตัดต้อกระจก
– คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ/มะเร็งท่อน้ำดี
– คลีนิคตรวจจอประสาทตา
– คลินิกโรคทางเดินหายใจในเด็ก
– คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม
– คลินิกจิตเวช
– คลินิกโรคผิวหนัง