[30 มี.ค. 66] ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3/2566 ณ รพ.มะเร็ง อุบลฯ

วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566) เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของเขตสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินัยฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุลบลราชธานี และผ่านระบบวีดีโอ Conference

เวลา 16.30 น.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเขตสภาพที่ 10 (CIO เขต 10)

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3/2566 (ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2566) เพื่อขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานของเขตสุขภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและรังสีวินัยฉัย โรงพยาบาลมะเร็งอุลบลราชธานี และผ่านระบบวีดีโอ Conference

เวลา 16.30 น.ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศเขตสภาพที่ 10 (CIO เขต 10)