[30 ธ.ค. 65] ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมต้อนรับ อธิบดีกรมการแพทย์และผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

30 ธันวาคม 2565

ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมต้อนรับ อธิบดีกรมการแพทย์และผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม เพื่อให้กำลังใจบุคลากรเจ้าหน้าที่ และอสม.ที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยได้ตรวจเยี่ยมแหล่งผลิตและจำหน่ายกัญชา ตำบลขี้เหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากนั้นได้ตรวจเยี่ยมจุดปฏิบัติงาน ด่านควบคุมและป้องกันอุบัติเหตุขามใหญ่และด่านจุดบริการประชาชนแจระแม เพื่อ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่และอสม.ที่ปฏิบัติงาน และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาผู้ป่วยช่วงเทศกาลปีใหม่ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ให้นโยบายเฝ้าระวังเตรียมพร้อมดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ การดูแลพระสงฆ์ของ รพ.๕๐ พรรษาฯ การวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่ชัดเจน และเน้นย้ำการให้ความรู้ประชาชน เรื่องกัญชา ให้ใช้อย่างถูกต้องเป็นไปตามกฏหมายควบคุมที่กำหนดไว้