[29 ม.ค. 66] รองปลัดฯหมอทวีศิลป์ มอบนโยบายของขวัญปีใหม่ และเปิดคลินิกผู้สูงอายุโรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 29 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกผู้สูงอายุ Geriatric Clinic โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โครงการมอบของขวัญปีใหม่ 2566

นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดคลินิกผู้สูงอายุ Geriatric Clinic โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โครงการมอบของขวัญปีใหม่ 2566
ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย ส่งมอบสุขภาพดีให้ผู้สูงอายุทั่วไทย” ได้มอบนโยบายแก่คณะเจ้าหน้าที่ และพบปะให้กำลังใจการปฏิบัติงานแก่อสม. เยี่ยมชมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุและมอบของขวัญปีใหม่ แก่ผู้สูงอายุ
กล่าวรายงานโดย นายแพทย์อดุลย์ โบจรัส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรารมย์ โดยมี นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานีรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ทนง วีระแสงพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบงาน
อสม.และผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงพยาบาลกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ