[29 พ.ค. 67] เขตสุขภาพที่ 10 ประชุมติดตามการดำเนินการตานโยบาย บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 10 มอบหมายให้ นายแพทย์ยุทธนา สุริยะ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร/เลขานุการฯ เป็นประธานการประชุมติดตามนโยบาย 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน พร้อมเน้นย้ำในประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยข้อมูล (Cyber Security) รวมถึงการติดตามลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ ดำเนินการ Provider ID และประชาชน Health ID โดยมีกรรมการและผู้รับผิดชอบงานจากทุกหน่วย ในเขตสุขภาพที่ 10 เข้าร่วมประชุม ผ่าน ระบบประชุมทางไกล VDO Conference