[29 ธ.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ณ จุดตรวจป้อมยามสะพานโดม อำเภอพิบูลมังสาหาร และ จุดตรวจหลัก

วันที่ 29 ธันวาคม 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และนายแพทย์พิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 ลงตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 ณ จุดตรวจป้อมยามสะพานโดม อำเภอพิบูลมังสาหาร และ จุดตรวจหลัก(หน้าสถานตำรวจภูธรสว่างวีระวงศ์ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2567 รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ”ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่