[3 ม.ค. 66] เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่โรงพยาบาลเขื่องใน

วันที่ 3 มกราคม 2567

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 พร้อมด้วย นางกองมณี สุรวงษ์สิน ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่
รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี