[29 ธ.ค. 65] ผู้ตรวจราชการเขต 10 เยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น.

ผู้ตรวจราชการเขต 10 เยี่ยมจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566

เขตสุขภาพที่ 10 โดยนายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 ลงพื้นที่ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และ จุดบริการประชาชน ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อตรวจเยี่ยมและเสริมพลังแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี พ.ศ. 2566 ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ซึ่มีกำหนดวันควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566
โดยใช้หัวข้อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ” เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุตลอดช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566