[28 เม.ย. 66] นพ.สสจ.อุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมการจัดการด้านการแพทย์ฯ

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้อง conference ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 09.30 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกซ้อมการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้อง Conference ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี