[28 ม.ค. 66] โครงการของขวัญปีใหม่อสม.ใส่ใจ ดูแล ผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10

วันที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 16.00 น.

โครงการของขวัญปีใหม่อสม.ใส่ใจ ดูแล ผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10

ประธาน เขตสุขภาพที่ 10 :นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สถานที่จัดงาน หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษจังหวัคศรีสะเกษ

โครงการของขวัญปีใหม่อสม.ใส่ใจ ดูแล ผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 10

ประธาน เขตสุขภาพที่ 10 :นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สถานที่จัดงาน หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษจังหวัคศรีสะเกษ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.ประธาน/แกนนำชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน 1,000 คน
2.ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรสาธารณสุข ในเขตสุขภาพที่ 10 และจัดศรีสะเกษ จำนวน 300 คน
รวม 1,300 คนและจัดกิจกรรมพร้อมกันทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 10 เขตสุขภาพที่ 10 Kick Off ของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย ณ จังหวัดศรีสะเกษ

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/185348/

🔴อุบลราชธานี Kick Off ของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=562670365899718&id=100064702777252&mibextid=qC1gEa

https://siamrath.co.th/n/418563

ยโสธร kick off “รวมพลัง อสม. ยโสธร ออนซอนผู้สูงวัย มอบของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพสูงวัยไทย”

https://www.facebook.com/PublicrelationsYasothon/posts/499353922372138
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/185380/

“จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรม Kick off โครงการของขวัญปีใหม่ 2566 ปีแห่งสุขภาพผู้สูงวัยไทย กระทรวงสาธารณสุข ส่งมอบสุขภาพดีให้ผู้สูงอายุทั่วไทย”

https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/185367/

Facebook : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และ We are MOPH กระทรวงสาธารณสุข

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=548916060601553&id=100064494918340&mibextid=qC1gEa