[28 พ.ย. 66] เขตสุขภาพที่ 10 จัดประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์ตามนโยบายฯ 13 ประเด็น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.

นายแพทย์ธีระพงษ์ แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี/ประธานคณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 10 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานยุทธศาสตร์ และ PM ภายใต้การกำกับติดตาม พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 13 ประเด็น รวมถึงประเด็นการติดตาม
เขตสุขภาพที่ 10
โดยมีผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบงานในประเด็นต่างๆ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 และผ่านระบบประชุม VDO Conference