[28 พ.ย. 66] ขอแสดงความยินดี กับ ทีม สสจ. มุกดาหาร และ รพ. มุกดาหาร ได้เปิด “คลินิก ส่งเสริมการเกิด ระดับ 2”

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น

จัดบริการโดย สูติแพทย์
– ให้คำปรึกษาเรื่องการมีบุตร
– การวางแผนครอบครัว
– การประเมินและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
– การประเมินสาเหตุฯ ภาวะมีบุตรยาก ฯลฯ
ให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ณ ห้องตรวจสูติ-นรีเวชกรรม ชั้น 2 อาคาร 58 พรรษา เฉลิมราชกุมารี โรงพยาบาลมุกดาหาร
โทร 042-611285 ต่อ 1169