[28 ธ.ค. 65] ชมรมจริยธรรม สสจ.อำนาจเจริญ ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัชรกิติยาภาฯ

ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565

ชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 28 ธันวาคม 65 ณ วัดทิพยาราม ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

ชมรมจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัชรกิติยาภา นเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 28 ธันวาคม 65 ณ วัดทิพยาราม ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ