[27 ต.ค. 65] นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ฟื้นฟูอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันนี้ 27 ตุลาคม 2565

“นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมติดตามสถานการณ์ฟื้นฟูอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี”

นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 และศูนย์วิชาการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่ประสบอุทกภัย เพื่อติดตามสถานการณ์ฟื้นฟูอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

  • เวลา 08.30 น. เป็นประธานการประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 10 กรณี การเตรียมความพร้อมเพื่อฟื้นฟูสถานการณ์อุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ
  • เวลา 11.00 น. ตรวจเยี่ยมจุดอพยพมอบอุปกรณ์ยังชีพ ยาเวชภัณฑ์ ให้ประชาชน ชุมชนท่าข้องเหล็ก อ.วารินชำราบ
  • เวลา 12.30 น. รับฟังสรุปการดูแลช่วยเหลือประชาชนอำเภอเมือง และอำเภอวารินชำราบ ณ ห้องประชุม รพ.วารินชำราบ

โดยมีนายแพทย์ธีระพงษ์แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์ มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูล